Splošna matura

Splošna matura je izpit za dokončanje gimnazije in nadaljevanje študija na univerzi. Zato je hkrati končni in nadaljevalni izpit, ki ureja prehod med gimnazijo in univerzo tako, kakor je večinoma uveljavljeno v šolstvu evropskih držav. Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa podzakonski akti.

Uspešno opravljena splošna matura je splošni pogoj za vpis na katerikoli univerzitetni študij in je zadostni pogoj za študij, ki po vpisnem obsegu ni omejen. Ob omejitvi vpisa se v skladu z Zakonom o visokem šolstvu pri izbiri kandidatov upoštevata uspeh pri splošni maturi in uspeh v zadnjih dveh letih izobraževanja, lahko pa še drugi pogoji.

Vsebina izpita oziroma znanje, ki se preverja na maturi, raven zahtevnosti (VR – višja raven, OR – osnovna raven) in pogoji izvedbe ter način preverjanja in ocenjevanja znanja so določeni v izpitnih katalogih.

 

Pravila za opravljanje izpitov skupnega dela mature

Kandidat opravlja tri (3) obvezne predmete skupnega dela mature, in sicer:

 • SLOVENŠČINO
 • MATEMATIKO (na osnovni ali višji ravni zahtevnosti)
 • TUJI JEZIK – angleščina ali italijanščina (na osnovni ali višji ravni zahtevnosti)

 

Pravila za opravljanje izpitov izbirnega dela mature

Kandidat opravlja dva (2) izbirna predmeta, ki jih izbere glede na študijski interes. Pri tem veljajo določene omejitve:

 • med predmeti filozofija, psihologija in sociologija izbere enega;
 • med jeziki izbirnega dela mature izbere enega (na osnovni ali višji ravni zahtevnosti);
 • lahko izbere še tretji predmet izbirnega dela (šesti predmet).

 

Izbirni maturiteni izpiti

Gimnazija/Umetniška gimnazija
angleščina (OR,VR) italijanščina (OR, VR)
filozofija psihologija
sociologija umetnostna zgodovina
biologija likovna teorija
matematika glasba
kemija fizika
geografija zgodovina

 

Splošna pravila

Kandidat:

 • na višji ravni zahtevnosti lahko opravlja največ dva maturitetna predmeta;
 • pri FIL, SOC, PSI in UZG izdela seminarsko nalogo;
 • pri KEM, BIO, FIZ in GEO opravi vaje;
 • pri ZGO opravi interni del;
 • pri GLA opravi izpitni nastop.

 

Več informacij najdete v Maturitetnem izpitnem katalogu 2024 (priloga). 

Šolski koledar

April

2024
P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Novice in obvestila

10.04.2024
21.03.2024

Pages